WHEAT FLOUR TYPE 700 T65 PFAHNL 270041 WHEAT FLOUR TYPE 700 T65